04 Werkzaamheden & werkmethoden
 >  Spawanie
Dyskusja > Omów to z kolegami!
 • W jaki sposób uważasz na swoich kolegów pracujących w pobliżu podczas spawania?
 • Jakie istnieją zagrożenia?
Wprowadzenie

Podczas tego spotkania skupimy się na kwestii spawania

Spawanie to sposób łączenia ze sobą dwóch metali. Proces ten polega na ich stopieniu. Wymaga to miejscowego zastosowania wysokiej temperatury. Czasami dodaje się dodatkowy materiał spawalniczy.

Rozróżniamy dwa rodzaje spawania: elektryczne i acetylenowo-tlenowe.

Spawanie elektryczne wykorzystuje łuk elektryczny, który sprawia, że materiał staje się miejscowo bardzo gorący. W rzeczywistości spawanie elektryczne to nic innego jak kontrolowane zwarcie.

Z kolei spawanie acetylenowo-tlenowe wykorzystuje płomień szklisty, który jest wzmacniany przez tlen. Gazami palnymi są:

 • acetylen
 • propan

Gazy niepalne, ale wypierające tlen to:

 • gazy mieszane
 • argon
Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Ryzyko pożaru i eksplozji

Ryzyko pożaru i wybuchu może wynikać z niezauważonego wycieku gazów i/lub tlenu. Może do tego dojść z powodu nieszczelności węży, nieprawidłowo zamkniętych palników lub wadliwych zaworów. Należy wówczas użyć zabezpieczenia przed pęknięciem węża. Automatycznie zatrzymuje ono dopływ gazu i/lub tlenu w przypadku poważnego wycieku. Ryzyko wybuchu występuje w szczególności w przypadku spawania acetylenowo-tlenowego na zamkniętych lub prawie zamkniętych zbiornikach. Gdy zbiornik się nagrzewa, znajdujące się w nim gazy mogą ulec zapłonowi.

Narażenie na szkodliwe opary

Spawanie (i cięcie) acetylenowo-tlenowe może generować szkodliwe gazy i opary. Stanowią one zagrożenie dla zdrowia. Rozważmy na przykład spawanie w zamkniętych przestrzeniach. Zagrożenie może być spowodowane przez:

 • produkty spalania;
 • gazy, które mogą być uwalniane z powietrza w wysokiej temperaturze płomienia spawalniczego
 • substancje uwalniane z przetwarzanego materiału.

W spalaniu acetylenu lub propanu przez palnik bierze udział nie tylko tlen z butli tlenowej, ale także z otaczającego powietrza. Jeśli proces spalania nie jest kompletny, powstaje wysoce toksyczny tlenek węgla. Co więcej, w pomieszczeniu, które nie jest dobrze wentylowane, zawartość tlenu w powietrzu spada ze względu na zużycie tlenu przez płomień spawalniczy.

Ze względu na wysoką temperaturę płomienia spawania (około 3000°C) z azotu i tlenu zawartego w powietrzu powstają również tlenki azotu. Są one nazywane „oparami azotu”. Opary te są wysoce toksyczne już w niskich stężeniach i mogą prowadzić do chorób (obrzęk płuc).

Szkodliwy hałas

W zależności od procesu spawania, rodzaju napięcia i środowiska pracy spawacza, może powstawać szkodliwy hałas. O szkodliwym hałasie mówimy, gdy poziom natężenia dźwięku przekracza 80 dB(A).

Szkodliwe promieniowanie

Nadmierne ciepło


Naświetlone oczy

Przebywając w miejscu wykonywania prac spawalniczych bez odpowiedniej ochrony, narażeni jesteśmy również na oparzenia skóry spowodowane promieniowaniem UV. Należy koniecznie zakryć całą skórę, np. twarz/szyję/ramiona/dłonie.

Zespół chorobowy

 • Naświetlone oczy oznaczają opuchnięte i zaczerwienione oczy, które są bolesne i łzawią;
 • Z powodu silnego bólu trudno jest otworzyć oczy;
 • Z powodu uszkodzonej rogówki wzrok pacjenta jest tymczasowo zamazany;
 • Bolesne powieki sugerują, że skóra twarzy jest również poparzona;
 • Objawy nie występują natychmiast po narażeniu na promieniowanie UV. Występują kilka godzin później, często dopiero w nocy.

Pamiętaj, aby nie lekceważyć ryzyka naświetlenia oczu i podjąć odpowiednie kroki, aby mu zapobiec.

Naświetlone oczy
Otwarta przyłbica firmy 3M
Zamknięta przyłbica marki 3M
Środki > Co należy zrobić?

Ryzyko pożaru i eksplozji

 • wszelkie łatwopalne substancje i materiały należy usunąć lub odpowiednio osłonić;
 • przez cały czas wykonywania prac spawalniczych należy mieć do dyspozycji odpowiednią gaśnicę (proszek gaśniczy lub CO2), a w razie potrzeby należy zapewnić nadzór przeciwpożarowy;

Narażenie na szkodliwe opary

 • Zawsze dbaj o odpowiednią wentylację!
 • W zależności od stosowanej powłoki elektrody spawalniczej, należy podjąć odpowiednie środki w celu usunięcia dymów spawalniczych oraz innych szkodliwych gazów i oparów.
 • Jeśli nie można zapewnić odpowiedniej wentylacji lub odciągu, należy zastosować kaptur powietrzny lub specjalną maskę filtrującą;
 • Najpierw ze spawanej powierzchni należy usunąć warstwę ochronną;
 • Należy również usunąć olej, smar itp.

Szkodliwy hałas

 • Zawsze używaj środków ochrony słuchu. Jeśli poziom hałasu podczas spawania jest niski, zawsze istnieje ryzyko narażenia na hałas generowany podczas usuwania żużlu lub szlifowania szwów.

Naświetlone oczy

Co możesz zrobić?

 • Ogólnie rzecz biorąc, naświetlone oczy goją się szybko; objawy zwykle ustępują w ciągu tygodnia;
 • Stosuj zimne i wilgotne waciki lub okłady na oczy;
 • Pamiętaj, aby skonsultować się z lekarzem rodzinnym. Lekarz rodzinny może zbadać Twoje oczy, aby sprawdzić, czy nie ma w nich odprysków lub poważnych uszkodzeń, a także określić, jak poważne jest oparzenie;
 • Lekarz rodzinny dysponuje kroplami do oczu, które tymczasowo znieczulają rogówkę. Niemal natychmiast po podaniu kropli oczy można otworzyć, a objawy wydają się ustępować;
 • Jeśli pacjent wielokrotnie chorował na naświetlone oczy, istnieje prawdopodobieństwo powstania tkanki bliznowatej, która może ograniczyć widzenie.

Prewencja

 • Jako obserwator, nigdy nie patrz bezpośrednio w dół łuku spawalniczego ani nawet w kierunku światła powstającego podczas spawania!!! Nawet „zwykłe patrzenie” może spowodować obrażenia oczu;
 • Podczas spawania należy stosować wymagane środki ochrony, takie jak: kaptur spawalniczy/przyłbica spawalnicza; (soczewki dopasowane do poziomu promieniowania) kombinezon spawalniczy, rękawice spawalnicze i ochrona szyi/gardła;
 • Należy również rozważyć zastosowanie osłon spawalniczych (kurtyn spawalniczych);
 • Jeśli w pobliżu znajdują się inni pracownicy/osoby trzecie, należy zabezpieczyć miejsca wykonywania prac spawalniczych za pomocą osłon spawalniczych;
 • Prace spawalnicze w warsztacie należy wykonywać w osłoniętym obszarze/kabinie spawalniczej.
 • Pamiętaj też o jak najlepszej ochronie skóry. Jeśli tego nie zrobisz, możesz się poparzyć, tak jak na słońcu.