08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Agressie en geweld
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik ga flink schelden als een rustige communicatie niet helpt.

Introductie

Steeds vaker worden werknemers met externe contacten geconfronteerd met tegen hen gerichte vormen van agressie en geweld, zowel fysiek als verbaal. Van agressie en geweld is sprake wanneer een werknemer verbaal of fysiek wordt lastiggevallen, wordt bedreigd of wordt aangevallen. Dit kan worden veroorzaakt door mensen binnen de organisatie (collega's, leidinggevenden), maar ook door buitenstaanders (denk hierbij aan klanten en derden).

Enkele vormen van agressie zijn:

 • (non-)Verbale agressie
  Fel in discussie gaan, gebrek aan respect, beledigen, uitschelden, schreeuwen, intimideren, een dreigende houding aannemen, dreigen met fysiek geweld, treiteren, pesten, stalken, discriminatie
 • Fysieke agressie
  Duwen, fysiek hinderen, slaan, schoppen, krabben, spugen, bijten, kopstoot, mensen belemmeren de ruimte te verlaten, aanranden, verwonden
 • Agressie met gevaarlijke objecten of via gevaarlijke methoden
  Bedreigen met een mes, hond, gereedschap, pistool of andere wapens, wurgpogingen
 • Indirecte agressie
  Getuige zijn van agressie, horen/zien/lezen dat collega's slachtoffer zijn geweest van geweld. Iemands geheimen aan een ander vertellen, harde muziek, regels overtreden (grenzen verkennen).


Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Probeer rustig te blijven
 • Probeer te begrijpen waarom de ander agressie uit
 • Probeer in gesprek te komen
 • Probeer kalm te blijven en word vooral zelf niet agressief!
Tips > Voor meer informatie

Als je gedreigd wordt met fysiek geweld, zorg voor je eigen veiligheid! Ga weg uit de situatie.

 • Als iemand fysiek geweld gebruikt, probeer dan kalm te blijven en wordt vooral zelf niet agressief!
 • Bel 112 of vraag omstanders dit te doen
Tips > Voor meer informatie

Vitaliteit,

Lekker in je vel zitten. Dat vinden we bij Heijmans belangrijk. Want een gezonde leefomgeving lukt het best als jezelf vitaal bent. Voor de één is de sleutel naar vitaliteit een gezond lichaam. Voor de ander gaat het meer om de balans tussen werk-privé, omgaan met werkdruk, blijven leren of dit allemaal tegelijkertijd.

Informatie over vitaliteit bij Heijmans vind je op de wegwijzer HRM.

Heijmans gaat voor gezond. Jij ook?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.