10 Psychosociale belasting
 >  Ongewenst gedrag
Introductie

Lekker in je vel zitten, dat vinden we bij Heijmans belangrijk. En lekker in je vel zitten betekent ook dat jij je goed voelt in jouw team, dat je gewaardeerd wordt, gerespecteerd en dat je jezelf kunt zijn. Daarom willen we dat iedereen respectvol met elkaar omgaat bij Heijmans. Dat we omkijken naar elkaar. Een grapje moet kunnen, maar soms gaat een grapje te ver. Waar ligt de grens voor jezelf? En voor de ander? Deze toolbox gaat over ongewenst gedrag. Om met elkaar het gesprek aan te gaan over waar voor jou en jouw collega's de grens ligt.

Bij ongewenst gedrag moet je denken aan verbale intimidatie of fysiek geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, of andere ongewenste omgangsvormen. 

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over de volgende situaties en stel elkaar de vraag 'wat vinden we hiervan?'

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wat zijn mogelijke gevolgen van ongewenst gedrag:

 1. Aantasting van het gevoel van eigenwaarde
 2. Iemand kan zich buitengesloten voelen
 3. Gezondheidsklachten zoals overspannenheid, depressie, angststoornissen en burn-out
 4. Fysiek geweld kan ook tot lichamelijk letsel leiden
 5. Vermindering van de productiviteit en een vergrote kans op ziekmeldingen
Maatregelen > Wat doet Heijmans en Wat kun je zelf doen?

Wat doet Heijmans:

 • Heijmans heeft op intranet "onze gedragscode" gepubliceerd: Integriteit & Gedragscode - Introductiepagina (sharepoint.com), deze geeft handvatten en richtingen.

 • Hier vind je ook wat je kunt doen bij ongewenst gedrag en het vermoeden van een misstand

 • Ook hoe je anoniem een melding kunt maken via SpeakUp

 • Hier vind je ook een overzicht van onze Vertrouwenspersonen en de Compliance officer

 • Heijmans vind het belangrijk om slachtoffers serieus te nemen


Wat kun je zelf doen:

 • Als jij gedrag als ongewenst ervaart, bespreek dit dan eerst met degene die dit gedrag vertoont (geef feedback)

 • Richt jouw feedback op het gedrag en niet op de persoon (maak het zo concreet mogelijk en vertel wat het met je doet)

 • Als je het moeilijk vindt om dit gesprek aan te gaan, bespreek het dan voor met je leidinggevende, je manager of iemand van HR

 • Accepteer feedback van elkaar: iemand neemt de moeite om jou te vertellen hoe hij/zij zich voelt door gedrag dat jij vertoont, dus neemt dit serieus in woorden en gedrag

 • Ongewenst gedrag kan, buiten de officiële wegen, te allen tijde gemeld worden bij je leidinggevende, je manager of iemand van HR

 • Als je ongewenst gedrag ziet, spreek je collega er dan zelf ook op aan. Als je het ziet maar er niets aan doet, ben jij ook verantwoordelijk voor hetgeen een ander aangedaan wordt

Tips > Voor meer informatie

Vanuit Volandis is ook informatie beschikbaar: https://www.volandis.nl/werk-veilig/instrumenten/toolboxen/toolbox-pesten/


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.