11 Incident specifieke toolboxen
 >  Gasleiding geraakt, wat nu?
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik heb het alarmnummer 0800-9009 (Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom) in mijn telefoon.
Introductie

In Nederland wordt gas aangevoerd via buisleidingen in de grond. Als een buisleiding lekt, ontsnappen grote hoeveelheden gas. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij graafwerkzaamheden. Dit kan mogelijk een explosie tot gevolg hebben. Dit is een gevaarlijke situatie. Neem geen risico: een snelle reactie kan erger voorkomen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Gasexplosie;
 • Brand;
 • Vergiftiging;
 • Bedwelming
Maatregelen > Wat moet je doen?

Wat te doen bij schade aan gasleidingen:

 • Nationaal Storingsnummer Gas en Stroom alarmeren: 0800-9009;

 • Staak direct de werkzaamheden;
 • Schakel machines en apparatuur uit;
 • Doof sigaretten en open vuur;
 • Alarmeer uitvoerder / leidinggevende;
 • Stel de opdrachtgever altijd op de hoogte;
 • Zet de locatie af en houd omstanders en verkeer op afstand;
 • Blijf op de locatie tot de leidingbeheerder en je leidinggevende, aanwezig is. Je vertrekt pas na overleg met je leidinggevende.

Let op!

 • Druk nooit een kapotte gasleiding in de grond;
 • Dek nooit een lekkende gasbuis af met grond;
 • Gebruik nooit je gsm, of vonkveroorzakende apparaten, in de buurt van het gas;
 • Laat bij een brandend gaslek in de open lucht altijd de gasvlam branden;
 • Draai bij een gaslekkage in de woning z.s.m de hoofdkraan dicht.

Bij mogelijke gasvorming in of onder een pand (dit kan ook toevoer van buiten zijn!):

 • Ventileer het pand door ramen en deuren open te zetten;
 • Laat alle aanwezigen het pand verlaten;
 • Bel niet aan, in verband met eventuele vonkvorming.

Wat te doen bij overige schades:

 • Alarmeer direct je leidinggevende;
 • Alarmeer indien nodig de leidingbeheerder;
 • Bel eventueel in overleg met de leidingbeheerder 112;
 • Zet, indien noodzakelijk, de storingslocatie af;
 • Blijf op de locatie tot de leidingbeheerder en/of je leidinggevende aanwezig is; 
 • Stel de opdrachtgever altijd op de hoogte.

Afwikkeling van het gebeurde

 • Meld het incident volgens de Calamiteiten & incidenten actielijst die je kan vinden in de GO!app onder de tegel "bij nood en ongevallen".
 • Maak een melding van een Kabel en Leiding schade in de GO! app.
Tips > Voor meer informatie

Link naar Heijmans calamiteiten & incidenten actielijst;

Calamiteiten_Actielijst_Heijmans.pdf (geenongevallen.nl)


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.