12 Project specifieke toolboxen
 >  Blootstellingsonderzoek Schiphol
Introductie

In september wordt er voor het programma vliegtuig- en dieselmotoremissies (VDME) onderzoek gedaan naar de persoonlijkere blootstelling aan vliegtuigmotoremissie en dieselmotoremissie van (platform)medewerkers op Schiphol airside.

Deze metingen zullen 4 weken lang, 5 dagen per week plaatsvinden. Het kan dus voorkomen dat collega’s uit jouw team andere medewerkers met meetapparatuur zien lopen en daar vragen over hebben. In deze toolbox geven we je de informatie om deze vragen te kunnen beantwoorden.

Waarom een blootstellingsonderzoek?

​​​​​​​

Omdat er nog niet voldoende bekend is over het gedrag van o.a. ultrafijnstof dat uit vliegtuig- en dieselmotorenuitstoot komt, willen we met dit onderzoek meten hoe veel uitstoot de airside medewerkers mogelijk inademen. Het gaat om een onderzoek wat door Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), een onafhankelijk onderzoeksbureau wordt afgenomen.

Dit onderzoek is aangevraagd vanuit de grondafhandelaren (Aviapartner, Axxicom, Dnata, KLM, Swissport, Viggo en WFS), de hoofdaannemers (BAM, Heijmans en VolkerInfra) en Schiphol. Van al deze bedrijven zullen medewerkers deelnemen. Dit onderzoek zal bijdragen aan de in de toekomst te nemen maatregelen.

Hoe wordt er gemeten?

Gedurende één werkdag zal een medewerker meetapparatuur op de kleding bevestigd krijgen. Zie hieronder de afbeeldingen voor hoe dit er precies uitziet. Deelnemers worden gevraagd om een logboek bij te houden gedurende de meetdag. Hiermee worden gegevens over de werkzaamheden en de locaties waar de deelnemer zich die werkdag begeeft geregistreerd. Er zijn onderzoekers aanwezig die mogelijk een aantal vragen stellen. Er zullen maximaal 15 medewerkers per dag meedoen aan de metingen.


Wie doet mee?

De deelnemers zijn gericht benaderd op basis van functiegroepen opgesteld door IRAS in samenwerking met de diverse bedrijven. Hiermee zorgen de onderzoekers ervoor dat ze een totaaloverzicht krijgen van de blootstelling. Het is dus niet mogelijk om je ergens op te geven. 

Als Heijmans voeren we ook eigen metingen uit, wil je hieraan meedoen neem dan contact op met je leidinggevende of met Geke van Meer (arbeidshygiënist), die kunnen je naam dan doorgeven aan de collega's die intern de metingen begeleiden.

Wat wordt er met de resultaten gedaan?

De resultaten van de metingen worden door IRAS geanalyseerd en vervolgens op basis van functiegroepen in een rapport verwerkt. De resultaten worden in december 2023 of januari 2024 verwacht. Op basis van dit rapport kunnen we gericht actie ondernemen om de werkomgeving voor medewerkers op en aan airside te verbeteren. Daar zal naar verwachting begin 2024 ook over gecommuniceerd worden.

De metingen die wij zelf uitvoeren worden gerapporteerd aan het management en ook aan alle medewerkers.

Discussie > Bespreek dit met je collega's

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Wat verwacht jij van de meetresultaten?
  2. Wat gaat er met de data gebeuren?
  3. Onzin dat ze metingen uitvoeren, ze gaan er toch niets meedoen


Tips > Wil je meer informatie?


Zie ook toolbox 'stof in het algemeen' Heijmans GO (geenongevallen.nl) 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.