01 Organisatorische aspecten
 >  Roken verboden
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik vind het onzin dat ik niet op de bouwplaats mag roken.
 • Ik spreek een ander erop aan als hij rookt waar het niet mag.
Introductie

Roken en meeroken is schadelijk voor de gezondheid. Op de werkplek komt meeroken vaak voor omdat rokers en niet-rokers daar bijna dagelijks langdurig samen zijn. In 2002 is de tabakswet van kracht geworden en daarin is vastgelegd dat iedere medewerker recht heeft op een rookvrije werkplek. In 2004 is deze wet in werking getreden en opgenomen de Arbeidsomstandighedenwet. Sinds 2022 daarbij gekomen dat er bij bedrijven ook geen gesloten rookruimtes meer aanwezig mogen zijn.

Deze toolbox gaat in op het Heijmans rookbeleid.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Roken is schadelijk voor de gezondheid van de roker en de mensen in zijn omgeving. Denk daarbij aan de volgende gevolgen die zouden kunnen ontwikkelen.
  • Longkanker
  • Chronische longaandoening
  • Oogaandoeningen
  • Diabetes
  • Reuma
  • Hart- en vaatziekte
 • Daarnaast is er ook extra risico op brandgevaar
Maatregelen > Wat moet je doen?

Het rookbeleid van Heijmans kent de volgende afspraken: 

 • Gemeenschappelijke ruimtes: er geldt een rookverbod voor alle gemeenschappelijke ruimtes zoals vergaderruimtes, leslokalen, gangen, toiletten, liften, bouwketen, schaftketen/wagens en waslokalen
 • Kantines: voor alle kantines en schaftlokalen geldt een totaal rookverbod
 • Vergaderingen: tijdens vergaderingen geldt een totaal rookverbod
 • Werkkamers: in alle werkkamers geldt een algemeen rookverbod
 • Personenauto's, bedrijfswagens, vrachtwagens, cabines van bouwmachines: in al deze voertuigen geldt een rookverbod, ook als er slechts één bestuurder is en geen overige inzittenden
 • Showroom: ook in showrooms van Heijmans geldt een rookverbod, dus ook voor de klanten
 • Bouwplaats: In de bouwwerken van Heijmans geldt ook een rookverbod. Op de bouwplaats zijn er aangewezen plekken waar gerookt mag worden.
 • Voor de elektronische sigaret (e-sigaret) gelden dezelfde afspraken als voor de gewone (tabak)
  sigaret, aangezien dit ook een verslavend product is dat zeer giftige stoffen bevat.

Om aan ‘rokende’ medewerkers tegemoet te komen kunnen er rondom Heijmans kantoren en op open Heijmans terreinen als materieel werven abri’s worden geplaatst en/of asbakken. Dit is echter afhankelijk van de eventuele beschikbare ruimte. Daarom wordt dit overgelaten aan de eindverantwoordelijke per locatie.

bron: Handboek HRM Juli 2023, pagina 111

Tips > Voor meer informatie
 • Geef duidelijk aan waar wel en waar niet gerookt mag worden.
 • Vermeld in de projectinformatie (instructie) duidelijk waar wel en waar niet gerookt mag worden.
 • Wijs elkaar op de risico's en nadelen van roken.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.