06 Bijzondere werkzaamheden
 >  Veilig werken in en rondom putten of sleuven
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over de volgende stellingen:

 • Welke risico’s zijn er bij werkzaamheden in en rondom putten of sleuven? en hoe kan je deze verminderen?
Introductie

Er gebeuren jaarlijks geregeld incidenten bij werkzaamheden in en rondom putten of sleuven. Om deze redenen besteden we in deze toolbox aandacht aan het werken in en rondom putten of sleuven.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Instorten taluds. 

 • door te steile taluds
 • door de aanwezigheid van te veel grond/materiaal/materieel direct naast een put of sleuf
 • door trillingen veroorzaakt door b.v. passerende voertuigen

In een put of sleuf vallen.

In een put of sleuf rijden.

Bedwelming/verstikking. Door gassen uit leidingen, vervuilde grond.

afzetting werk - fietspad - rijbaan
grond ver genoeg van sleuf opgeslagen
sleufbekisting met 2 vluchtroutes
Maatregelen > Wat moet je doen?


 • Indien de diepte van een put of sleuf meer dan 1m bedraagt moet er een talud of bekisting gemaakt worden.
 • Maak de sleuf breed genoeg (tabel 2).
 • Houd langs de put of sleuf ten minste 50 cm vrij van de opslag van grond en materialen.
 • Voertuigen minimaal 0.5m afstand tot talud. Put of sleuf dieper dan 1m, dan min 1m afstand tot talud.
 • Controleer dagelijks het talud of de bekisting. Na hevige regenval extra controle.
 • Haal het straatwerk 0.5m extra weg rondom de put of sleuf.
 • Houd rekening met grondwater en regenwater. Zo nodig bronbemaling.
 • Zet wegafzetting door middel van bv. geleide bakens om het inrijden in een put of sleuf te voorkomen.
 • Heb minimaal 2 vluchtroutes in de put of sleuf, bv. ladders of een trap in het talud gegraven.
 • Meet onderin de put of sleuf, door middel van zuurstof-/gasmetingen.
 • Bij vragen over flora en fauna (dier en natuur) neem contact op met een ecoloog: ecologie@heijmans.nl
 • Tijdens het graven van putten of sleuven moeten de maatregelen van de toolbox Veilig grondroeren worden toegepast.