00 Toelichting en instructie over de GO! APP
 >  Korte uitleg GO!-programma, de GO!-app en het GO!-App-account
GO! (‘Géén Ongevallen’)

Veiligheid is meer dan alleen het naleven van de regels. Het gaat om bewustzijn en gedrag. Je verantwoordelijkheid nemen om ervoor te zorgen dat jij en je collega’s veilig werken. Niemand wil een ongeval en daarom heeft iedereen een rol in veiligheid. Heijmans heeft sinds 2013 het veiligheidsprogramma GO! (‘Géén Ongevallen’).

Het GO!-programma gaat ons helpen om veilig te werken. Niet alleen via regels, maar vooral door de benodigde cultuurverandering. Veiligheid doe je niet alleen; dit doe je samen!

De GO!-app is in basis voor iedereen beschikbaar. In de GO!-app staat informatie over het GO!-programma, het Heijmans VGWM-handboek, etc.

Hieronder staat:  waar je alle informatie kunt vinden, hoe je een GO!-app-account aanmaakt, en een toelichting per tegel. 
Tevens wordt er aangegeven of de tegel publiekelijk , via het GO!-app account of door middel van een aanvullend account beschikbaar is.

Maatregelen > GO!-app – te benaderen via de app of via de website
Installeer de GO!-app op uw smartphone via uw App-store.        Gebruik de website www.geenongevallen.nl

IOS
    
Android


Maatregelen > GO!-App account

Iedere medewerker* en/of de medewerkers van de onderaannemer(s) wordt verzocht om zelfstandig een GO!-app account aan te maken. Voor het aanmaken van een persoonlijk GO!-app account is een instructie beschikbaar.

* = Heijmans medewerkers hebben automatisch een GO!-app account. Zij dienen in te loggen met hun Heijmans account.


Heijmans GO (geenongevallen.nl) - instructie GO!-App account aanmaken
https://geenongevallen.nl/toolbox/00%20GO!%20Toelichting%20en%20instructie%20over%20de%20GO!-App/GO%21-App%20-%20Account%20aanmaken


In deze instructie staat ook hoe u, als het account is aangemaakt, kunt inloggen bij de GO!-app.


Maatregelen > GO!-App toelichting per tegel
GO!-app – ten allen tijde toegankelijke informatie (openbaar)

In de GO!-app zijn een aantal tegels altijd in te zien. Denk hierbij aan:

Informatie
  • Diverse informatie over het GO!-programma.
GO!-Kompas
  • Toelichting over het GO!-kompas.
Handboek VGWM
  • VGWM-handboek, inclusief PBM-gebruik 
  • Let op: per project kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan het PBM-beleid!
Update in de keet
  • Maandelijkse update voor de medewerkers.
GO!-Leereffect
  • Beschrijving van geleerde lessen van diverse incidenten. 

LMRA

  • Instructie over hoe je een LMRA uitvoert en toepast.